SAT team

Zákony o zbraních

Zákon o airsoft – zbraních

Od 1. 1. 2003 platí nový zákon o zbraních a střelivu.

Uvádím stručný přehled částí, které se přímo dotýkají airsoftu.

Nové je rozdělení kategorií zbraní. Airsoftové zbraně spadají podle

nového zákona do kategorie D - Plynové zbraně, u nichž kinetická energie

střely na ústí hlavně dosahuje nejvíce 16 J - §7 písm. e).

pozn. toto se defakto týká jen upgradnutných sniperek

a předělávaných vzuchovek, odpovídá to úsťové

rychlosti 950 fps resp. 314 m/s. Zatím sem se

s tím nesetkal ale takovýto set se konkrétně

pro APS prodavá (pro zájemce stojí 1300$).

Zbraň kategorie D nebo střelivo do této

zbraně může nabývat do vlastnictví a držet

nebo nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá

k právním úkonům. Zbraň kategorie

D nebo střelivo do této zbraně může nabývat

do vlastnictví a držet též právnická osoba

- §15 odst. (1).

pozn. Toto je vcelku jasné. Samozřejmě

mladším asi zbraň koupí rodiče. Ovšem na

akci za nezletilé podle zákona odpovídá

nejstarší na místě, takže na to pozor.

Střelba ze zbraně uvedené v §7

písm. c) až g) (airsoftové zbraně)

nebo ze zbraně uvedené v §7

písm. j) je zakázána na místě, kde

by mohl být ohrožen život nebo

zdraví osoby nebo způsobena

škoda na majetku, pokud se nejedná

o použití zbraně k ochraně života,

zdraví nebo majetku - §15 odst.(3).

pozn. toto je vcelku taky jasné. Jen

poznamenám pokud někdo má vlastní

objekt třeba uprostřed města nebo má nějaké

sousedy, musí zamezit, aby vystřelené, v našem

případě kuličky, neopustily hranice pozemku resp.

budovy.

pozn 2. ošemetná věc je v případě úrazu, samozřejmě

pokud dojde k „vystřelení oka“ při nějakých kravinách na

„mrtvolišti“, kde se pohybují lidé bez ochranných

pomůcek, je vina jednoznačně na straně

toho, kdo vystřelil. V případě, že se

toto stane při akci a dotyčný nemá

dostatečně chráněné v našem případě

nezbytně oči, je to jeho nedbalost. Další

věci, jako pády do děr, zvrknuté kotníky

atp., nese vždy odpovědnost samotný jedinec.

Problém může nastat při vystření oka

následkem průstřelu brýlí, pak je na šetření,

zdali zbraň neporušuje zákonem stanovené limity,

nebo zdali byla vina na straně poškozeného nedbalostí

použití nedostatečné ochrany, v tomto případě zraku.

Připomínám, že hráč, který se zapojí do hry, bere na sebe vědomě

možné následky z toho plynoucí na sebe, protože i airsoft má psaná pravidla,

samozřejmě právními kličkami se dá docílit opak, nic jsem nepodepsal,

nikdo mě před akcí nic neřekl, nikde žádný řád napsaný není

atd.

Držitel zbraně kategorie D je povinen zbraň a střelivo do ní zabezpečit

proti zneužití, ztrátě nebo odcizení - §15 odst. (4).

pozn. přeci jen i s replikou se dá vykrást pumpa, trafika, banka.

Držitel zbraně kategorie D nesmí zbraň nosit viditelně v místech, kam

má veřejnost volný přístup - §15 odst. (5) písm. a).

pozn. tz. při přesunech na akce noste zbraně v neprůhledných pouzdrech,

obalech.

Držitel zbraně kategorie D nesmí zbraň nosit nebo s

ní jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k

této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů,

návykových látek, léků nebo v důsledku

nemoci - §15 odst. (5) písm. c).

pozn. vcelku jasné ne třeba nijak

komentovat

Příslušník policie je oprávněn zadržet

zbraň kategorie A, B, C nebo D, střelivo,

zbrojní průkaz, průkaz zbraně nebo zbrojní

průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní

nebo střeliva, aby jejich držiteli zabránil v jednání, kterým porušuje

povinnost nebo nedodržuje zákaz stanovený tímto zákonem.

Příslušník policie, který zadržel věc uvedenou ve větě

první, vydá jejímu držiteli na místě potvrzení o převzetí

zadržené věci a neprodleně ji odevzdá s

uvedením důvodu zadržení příslušnému

útvaru policie, který rozhodne o jejím

zajištění (§57), o odnětí zbrojního průkazu

podle §27 nebo o odnětí zbrojního

průvodního listu pro trvalý

vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit

zbraní nebo střeliva podle §48 -

§56

pozn. policie ap. může zbraň

zabavit, ovšem musí vám dát

potvrzení o převzetí a o stavu

zbraně. V případě, že se tak

nestane a policie ji poškodí, máte

nárok na náhradu vzniklé škody.

Každý, kdo nalezne zbraň kategorie A, B,

C nebo D nebo střelivo do těchto zbraní,

je povinen neprodleně oznámit jejich

nález nejbližšímu příslušníkovi policie

nebo útvaru policie, a nebo orgánu

místní samosprávy, který toto oznámení

předá nejbližšímu útvaru policie.

O oznámení vydá ten, kdo jej přijal,

potvrzení - §68 odst.(2).

pozn. hlavně pro Globuse - s tím

nalezeným střelivem to se nás samo

netýká, že by se to mělo hlásit.

Prosím neberte toto jako rejpání nebo buzeraci,

je to prostě obecná informace, jak předcházet

konfliktům s úřady resp. policií. Myslím, že nikdo nestojíme

o to aby nám as ustříhli. Proto doporučuji akce hlásit na místním

oddělení. Oni problém nemají nebo aspoň sem se nimi nikdy v problémové

situaci nesetkal, jsou to lidé jako my, mají důležitější starosti, mají

nás chránit, proto hlaste akce, oni tak mají radost že je respektujeme.